Statistické zpracování dat

Z čísel se dá vyčíst mnoho

Zpracováváme data z různých vědeckých disciplín přírodních, technických, společenských, zemědělských a lékařských. Zajímají nás ale i podniková data.

Nabízíme konzultace nebo zpracování datových souborů. 

Data k závěrečným pracím

Zpracováváte bakalářskou, diplomovou nebo dizertační práci? Potřebujete konzultaci z oblasti statistiky? Nebo jen potřebujete doučování?

Data k výzkumům různých vědních oborů

Pokročilé zpracování dat včetně statistických analýz (Shluková analýza, Faktorová analýza, Koresponděnční analýza, ale i Kaplan-Meier a další...). 

Data z podniků

Máte data a celou řadu otázek? Podíváme se na Vaše data a vytáhneme z nich informace, které se Vám budou hodit pro řízení Vaší firmy.

Konzultace k výzkumům a ke zpracování dat 

Potřebujete se jen ujistit, že Váš plán na výzkum je reálný a správně zpracovaný? 

Konzultace k závěrečným pracím

Potřebujete poradit se závěrečnou prací? Váš vedoucí není spokojený, ale vy prostě nevíte, co v práci upravit? Zkušenosti s psaním a vedením závěrečných prací mi umožňují Vaši práci přečíst a objektivně zhodnotit její silná a slabá místa a dát Vám praktické rady, co a jak.