Statistické zpracování dat

Všechno vyčtu z čísel

Statistické konzultace k závěrečným pracím a doučování

Zpracováváte bakalářskou, diplomovou nebo dizertační práci? Potřebujete konzultaci z oblasti statistiky? Nebo jen potřebujete doučování?

Statistické zpracování dat

Pokročilé zpracování dat včetně statistických analýz (Shluková analýza, Faktorová analýza, Koresponděnční analýza, ale i Kaplan-Meier a další...). 

Konzultace k výzkumům a ke zpracování dat 

Potřebujete se jen ujistit, že Váš plán na výzkum je reálný a správně zpracovaný? 

Konzultace k závěrečným pracím

Potřebujete poradit se závěrečnou prací? Váš vedoucí není spokojený, ale vy prostě nevíte, co v práci upravit? Zkušenosti s psaním a vedením závěrečných prací mi umožňují Vaši práci přečíst a objektivně zhodnotit její silná a slabá místa a dát Vám praktické rady, co a jak.