Kurzy

Statistika pro závěrečnou práci 

Tříhodinový kurz, na kterém se naučíte, jak naplánovat a realizovat kvantitativní výzkum. Velká část je pak věnovaná tomu, jak získaná data vyhodnotit. Nečekejte žádné vzorečky. Nejprve trocha teorie, ale hlavní důraz se klade na praktické vyzkoušení. Nejsou potřeba žádné speciální znalosti. Ukážu Vám softwary, ve kterých si vyzkoušíte zpracování dat. Vysvětlíme si nejběžnější statistické metody. Podíváme se na jejich interpretaci. Na konci kurzu bude prostor pro Vaše dotazy.

Obsah kurzu přizpůsobuji potřebám účastníků. 


Aktuální termíny:

Termín pro letní semestr 2022/2023 je 8. 3. 2023 od 9:00 do 12:00. Tento termín je ONLINE. Další termíny po domluvě.


Cena:

1 500,-/3h


Místo:

školící místnost na Praze 2/online


Přihlašování:

Přes email info@mojestatistika.cz

Dotazníkové šetření

Cílem tohoto tříhodinového kurzu je objasnit celý proces dotazníkového šetření od plánu výzkumu až po vyhodnocení dat. Projdeme výhody a nevýhody elektronických dotazníků a papírových dotazníků. Vysvětlíme si, jak se v dotazníku ptát, abychom zjistili, to co chceme. Vysvětlíme si přepis dotazníků do datové matice. Mimo jiné se seznámíme i s běžnými statistickými metodami používanými pro vyhodnocení dat. Kurz je koncipovaný stylem "málo teorie, hodně praxe". Na konci kurzu bude prostor pro Vaše dotazy.

Obsah kurzu přizpůsobuji potřebám účastníků. 


Aktuální termíny:

Termín pro letní semestr 2022/2023 je 2. 2. 2022 od 9:00 do 12:00. Tento termín je ONLINE. Další termíny po domluvě.


Cena:

1 500,-/3h


Místo:

školící místnost na Praze 2/online


Přihlašování:

Přes email info@mojestatistika.cz