Kurzy

Kurz Statistika pro závěrečnou práci 

Tříhodinový kurz, na kterém se naučíte, jak naplánovat a realizovat kvantitativní výzkum. Velká část je pak věnovaná tomu, jak získaná data vyhodnotit. Nečekejte žádné vzorečky. Nejprve trocha teorie, ale hlavní důraz se klade na praktické vyzkoušení. Nejsou potřeba žádné speciální znalosti. Ukážu Vám softwary, ve kterých si vyzkoušíte zpracování dat. Vysvětlíme si nejběžnější statistické metody. Podíváme se na jejich interpretaci. Na konci kurzu bude prostor pro Vaše dotazy.

Obsah kurzu přizpůsobuji potřebám účastníků. Maximálně 4 účastníci.


Aktuální termíny:

1. 10. 2019     18:00 - 21:00 (obsazeno)

8. 10. 2019    12:30 - 15:30 (obsazeno)

22. 10. 2019   12:30 - 15:30 (obsazeno)

6. 11. 2019      17:00-20:00 (obsazeno)

4.12.2019        17:00-20:00 (obsazeno)

18.12.2019      čas bude upřesněn


Cena:

1 000,-


Místo:

Fugnerovo náměstí, Praha 2


Přihlašování:

Přes email anetamazouchova@gmail.com


Kurz Dotazníkové šetření

Cílem tohoto tříhodinového kurzu je objasnit celý proces dotazníkového šetření od plánu výzkumu až po vyhodnocení dat. Projdeme výhody a nevýhody elektronických dotazníků a papírových dotazníků. Vysvětlíme si, jak se v dotazníku ptát, abychom zjistili, to co chceme. Vysvětlíme si přepis dotazníků do datové matice. Mimo jiné se seznámíme se i s běžnými statistickými metodami používanými pro vyhodnocení dat. Kurz je koncipovaný stylem "málo teorie, hodně praxe". Na konci kurzu bude prostor pro Vaše dotazy.

Obsah kurzu přizpůsobuji potřebám účastníků. Maximálně 4 účastníci.


Aktuální termíny:

13. 9. 2019   17:00 - 20:00 (obsazeno)

14. 10. 2019 12:30 - 15:30 (obsazeno)

24. 10. 2019 12:30 - 15:30  (obsazeno)

13. 11. 2019  17:00 - 20: 00(obsazeno)

17. 12. 2019  11:30-14:30 (pouze náhradníci)


Cena:

1 000,-


Místo:

Fugnerovo náměstí, Praha 2


Přihlašování:

Přes email anetamazouchova@gmail.com