Ceník

Konzultace/individuální služby


1 000 Kč / hodinu

Malý balíček

Konzultace a zpracování dat v rozsahu 8 hodin

(zpravidla zpracování dat k bakalářským pracím, vyhodnocení dotazníku včetně běžně používaných testů)

6 000 Kč

Velký balíček

Konzultace a zpracování dat v rozsahu 15 hodin

(zpravidla zpracování dat k diplomovým pracím včetně běžně užívaných testů a vícerozměrných metod)

10 000 Kč

Super velký balíček

Konzultace a zpracování dat v rozsahu 25 hodin

(zpravidla zpracování dat k dizertačním pracím/článkům, vyhodnocení dotazníku včetně běžně používaných testů, vícerozměrných metod a modelů) 

15 000 Kč

Ceník je platný od 1. 2. 2024

Pokud nemáte představu, jaký čas zabere zpracování Vašich dat, napište mi. Zde uvádím několik bodů, jak připravit zakázku:

1. Pokuste se v 2-3 větách říct, co je cílem Vaší práce. Kdybyste měli popsat člověku mimo Váš obor ve 2-3 větách, co má ukázat Vaše práce, co byste mu řekli?

2. Připravte v bodech stručné zadání. V jednotlivých bodech uveďte, co potřebujete analyzovat (v případě, že již máte stanoveny hypotézy, použijte je).
U každého bodu/hypotézy uveďte výčet proměnných v Excelu a v jakém jsou sloupci. Např.: Zjistit závislost odpovědi na otázku č. 6 (sloupec X v Excelu) na pohlaví respondenta (sloupec Y v Excelu). Pokud to není zřejmé, uveďte i co jednotlivé hodnoty znamenají. Pokud vůbec nevíte co s daty, pošlete mi pouze data a zavoláme si nad nimi a projekt společně naplánujeme.

3. Jak má vypadat výstup? Popište, jak si představujete výstup práce. Říct, že potřebujete data "statisticky zpracovat" nestačí. Potřebujete připravit formální statistické testy a vyhodnocovat konkrétní hypotézy? Nebo Vám stačí data prezentovat v grafech a přehledných tabulkách? 

4. Data. K mailu nezapomeňte přiložit i soubor s daty v Excelu (.xls, .xlsx).

5. Cena. Pokud mi zašlete data a Vaše požadavky (viz bod 1. - 4.) zašlu Vám obratem kalkulaci ceny.

Cenu ovlivňují následující faktory:

  • Typ zadané úlohy: je rozdíl, jestli se jedná o provedení jednoduchého testu, nebo vybudování nové metody přímo na vaše data.

  • Rozsah dat ve smyslu počtu sledovaných faktorů (seznam charakteristik pacienta, otázky v dotazníku, ...), nikoli počet subjektů (pacientů, dotázaných lidí, ...), nejedná-li se o extrémně velký dataset.

  • Kvalita a připravenost dat k analýze: podívejte se, jak nejlépe připravit data k analýze.

  • Přesná formulace problému či hypotézy.

  • Forma výstupu: postačí Vám tabulky, grafy a stručné vysvětlení užitých metod, nebo potřebujete přiložit mnohostránkový report s detailním popisem zpracování dat a výsledků?

  • Osobní konzultace.

6. Platba. Platbu za projekt lze uhradit jednorázově nebo ve dvou platbách formou zálohy. V případě druhé varianty je postup následující: Před tím, než se pustíme do práce, Vás poprosíme o zaslání zálohy ve výši 50% finální ceny. Číslo účtu je 1047082052/3030. Doplaek se hradí po zaslání výsledků. V ceně je i konzultace nad výsledky v případě dotazů, a samozřejmě i případné úpravy, pokud by Vám výstup nevyhovoval.  

7. Komunikace. V případě dotazů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit na email anetamazouchova@gmail.com nebo na telefon 732 910 149. Na emaily zpravidla odpovídám do jednoho dne.


Pokud si i přes přečtení nevíte rady, napište mi. Domluvíme se osobně.

Děkuji a těším se na spolupráci!


Upozornění: Z etického hlediska doporučuji uvést v textu práce poděkování za zpracování dat nebo poskytnuté konzultace.