Ceník

Konzultace/individuální služby


800 Kč / hodinu

Malý balíček

Konzultace a zpracování dat v rozsahu 10 hodin

(zpravidla zpracování dat k bakalářským pracím, vyhodnocení dotazníku včetně běžně používaných testů)

6 000 Kč

Velký balíček

Konzultace a zpracování dat v rozsahu 20 hodin

(zpravidla zpracování dat k diplomovým pracím včetně běžně užívaných testů a vícerozměrných metod)

9 000 Kč

Super velký balíček

Konzultace a zpracování dat v rozsahu 35 hodin

(zpravidla zpracování dat k dizertačním pracím, vyhodnocení dotazníku včetně běžně používaných testů, vícerozměrných metod a modelů) 

15 000 Kč

Ceník je platný od 4. 4. 2022

Pokud nemáte představu, jaký čas zabere zpracování Vašich dat, napište mi. Zde uvádím několik bodů, které byste měli vědět než zašlete poptávku:

1. Pokuste se v 2-3 větách říct, co je cílem Vaší práce. Kdybyste měli popsat člověku mimo Váš obor ve 2-3 větách, co má ukázat Vaše práce, co byste mu řekli?

2. Připravte v bodech stručné zadání. V jednotlivých bodech uveďte, co potřebujete analyzovat (v případě, že již máte stanoveny hypotézy, použijte je).
U každého bodu/hypotézy uveďte výčet proměnných v Excelu a v jakém sloupci je najdeme. Např.: Zjistit závislost odpovědi na otázku č. 6 (sloupec X v Excelu) na pohlaví respondenta (sloupec Y v Excelu). Když to není zřejmé, uveďte i co jednotlivé hodnoty znamenají.

3. Jak má vypadat výstup? Popište, jak si představujete výstup práce. Říct, že potřebujete data "statisticky zpracovat" nestačí. Potřebujete připravit formální statistické testy a vyhodnocovat konkrétní hypotézy? Nebo Vám stačí data prezentovat v grafech a přehledných tabulkách? Chcete připravit z dat prezentaci?

4. Data. K mailu nezapomeňte přiložit i soubor s daty v Excelu (.xls, .xlsx).

5. Cena. Pokud mi zašlete data a Vaše požadavky (viz bod 1. - 4.) zašlu Vám obratem kalkulaci ceny.

Cenu ovlivňují následující faktory:

  • Typ zadané úlohy: je rozdíl, jestli se jedná o provedení jednoduchého testu, nebo vybudování nové metody přímo na vaše data.

  • Rozsah dat ve smyslu počtu sledovaných faktorů (seznam charakteristik pacienta, otázky v dotazníku, ...), nikoli počet subjektů (pacientů, dotázaných lidí, ...), nejedná-li se o extrémně velký dataset.

  • Kvalita a připravenost dat k analýze: podívejte se, jak nejlépe připravit data k analýze.

  • Přesná formulace problému či hypotézy.

  • Forma výstupu: postačí Vám tabulky, grafy a stručné vysvětlení užitých metod, nebo potřebujete přiložit mnohostránkový report s detailním popisem zpracování dat a výsledků?

  • Osobní konzultace.

6. Platba. Platbu za projekt lze uhradit jednorázově nebo ve dvou platbách formou zálohy. V případě druhé varianty je postup následující: Před tím, než se pustíme do práce, Vás poprosíme o zaslání zálohy ve výši 50% finální ceny. Číslo účtu Vám zašlu emailem. Po obdržení zálohy Vám zašleme první ukázky a Vy se k nim budete moci vyjádřit. Po odsouhlasení výsledné podoby, dokončíme komplet práci. Před zasláním finálních výsledků doplatíte zbytek ceny.

7. Komunikace. V případě dotazů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit na email anetamazouchova@gmail.com. Zpravidla odpovídám do jednoho dne.

Pokud si i přes přečtení nevíte rady, napište mi. Domluvíme se osobně.

Děkuji a těším se na spolupráci!